Những Lưu Ý Không Nên Bỏ Qua Khi Mua Nhà Đất

Những Lưu Ý Không Nên Bỏ Qua Khi Mua Nhà Đất

Những Lưu Ý Không Nên Bỏ Qua Khi Mua Nhà Đất

Một số lưu ý không nên bỏ qua khi mua nhà đất bán. Với nhiều người, việc mua một khu đất hay việc mua nhà đất bán đã có sổ đỏ là hoàn toàn có thể yên tâm. Song trên thực tế, đôi khi sổ đỏ chỉ là mảnh giấy […]

Người Mua Chịu Thiệt Thòi Gì Khi Hợp Đồng Khi Đặt Cọc Tiền

Người Mua Chịu Thiệt Thòi Gì Khi Hợp Đồng Khi Đặt Cọc Tiền

Người Mua Chịu Thiệt Khi Hợp Đồng Đặt Cọc Tiền Mua Nhà Vi Phạm Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về đặt cọc và Hội đồng thẩm phán TANDTC cũng đã có một Nghị quyết để hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự có […]